1:57:19 AM, Sep 21, 2019

 
 
Home Contact
 
 
 

FRUIT JUICE

Xin Quý Khách thông cảm, Mondo tạm ngưng dịch vụ để tìm địa điểm mới!

 
PASSION FRUIT JUICE
60.000 VND
 
APPLE JUICE
55.000 VND
 
GUAVA JUICE
60.000 VND
 
TOMATO JUICE
55.000 VND
 
WATERMELON
55.000 VND
 
PINEAPPLE JUICE
55.000 VND
 
CARROT JUICE
55.000 VND
 
LEMON JUICE
40.000 VND
 
ORANGE JUICE
70.000 VND
Mondo ® Cafés & Restaurant in Phu Quoc


Facebook.com/mondogelatophuquoc  Email: info@mondo.vn  Website: www.mondo.vn    Copyrighht © 2011 Mondo
May dong phuc Dong phuc