1:29:52 AM, Sep 21, 2019

 
 
Home Contact
 
 
 

SMOOTHIES

Xin Quý Khách thông cảm, Mondo tạm ngưng dịch vụ để tìm địa điểm mới!

 
STRAWBERRY MANIA ( VANILLA ICE CREAM, STRAWBERRY, BANANA, YOGHURT, FRESH MILK)
80.000 VND
 
CO-CO-GO ( VANILLA ICE CREAM, MANGO, COCONUT JUICE, YOGHURT, PINEAPPLE JAM)
70.000 VND
 
PURE PASSION ( PASSION FRUIT, BANANA, GUAVA, YOGHURT, MILK0
80.000 VND
 
MAGICAL MANGO ( MANGO, BANNANA, YOGHURT, ORANGE JUICE)
80.000 VND
 
SMOOTHIE STRAWBERRY ( STRAWBERRY, BANANA, YOGHURT, MILK)
75.000 VND
 
SMOOTHIE MANGO ( MANGO, YOGHURT, HONEY & VANILLA)
80.000 VND
 
SMOOTHIE BANANA ( BANANA, YOGHURT, HONEY, FRESH MILK)
75.000 VND
Mondo ® Cafés & Restaurant in Phu Quoc


Facebook.com/mondogelatophuquoc  Email: info@mondo.vn  Website: www.mondo.vn    Copyrighht © 2011 Mondo
May dong phuc Dong phuc