12:04:29 PM, Dec 17, 2018

 
 
Home Contact
 
 
 

VIETNAMESE COFFEE

Xin Quý Khách thông cảm, Mondo tạm ngưng dịch vụ để tìm địa điểm mới!

 
COFFEE WITH MILK
32.000 VND
 
BLACK COFFEE
29.000 VND
Mondo ® Cafés & Restaurant in Phu Quoc


Facebook.com/mondogelatophuquoc  Email: info@mondo.vn  Website: www.mondo.vn    Copyrighht © 2011 Mondo
May dong phuc Dong phuc