1:56:26 AM, Sep 21, 2019

 
 
Home Contact
 
 
 

HEALTHY DRINKS

Xin Quý Khách thông cảm, Mondo tạm ngưng dịch vụ để tìm địa điểm mới!

 
Fresh strawberry yogurt beam
90.000 VND
 
Strawberry juice
90.000 VND
 
Grapes juice
95.000 VND
Mondo ® Cafés & Restaurant in Phu Quoc


Facebook.com/mondogelatophuquoc  Email: info@mondo.vn  Website: www.mondo.vn    Copyrighht © 2011 Mondo
May dong phuc Dong phuc